Arteria temporalis

eAMOS - výukový systém

Výukový systém JU PF eamos.. Arteria temporalis Arteria radialis Arteria carotis Arteria femoralis

Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi ...

Intrauterinní růstová restrikce (IUGR) je stav, při kterém plod nedosahuje svého růstového potenciálu. Do této skupiny jsou řazeny plody s váhovým ...

Poruchyřeči – fatické poruchy, afázie « E-learningová ...

Tabulka 2. Poruchyřeči a mluvení, fenomenologie, topické zařazení a příčiny (Mumenthaler a kol., 2008, s.107-108). Klasifikační systémy afázie

Ošetřovatelství - Výuka - Ošetřovatelské postupy

Měření pulsu . Pulz vzniká nárazem krevního proudu na stěnu tepen. Pulz je projevem činnosti levé srdeční komory, která se při systole stáhne a vypudí ...

(kost, stavba, spojení kostí, kostra lebky)

Skeleton - cranium (kost, stavba, spojení kostí, kostra lebky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Arteria carotis externa – WikiSkripta

a. maxillaris, a. temporalis superficialis. příušní žlázu, přední část ušního boltce, m. temporalis. Arteria carotis interna

Yarousch - studium SZŠD

u dětí na arteria temporalis dobře hmatný je také tep na arteria carotis a arteria femoralis

ProSestry | Latinsko-český slovník

Latinsko-český slovník A. abdomen - břicho abdukce - odtažení aberace - odchylka abort - potrat

Ischemie mozku– WikiSkripta

Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult.

Fyziologické funkce | NURSING

Tělesná teplota (TT) Rovnováha mezi teplem vyrobeným tělem a teplem, které tělo ztrácí, je vyjádřený - tělesnou teplotou (TT)Druhy... Blog.cz - Stačí ...

Intrauterinní růstová restrikce plodu - Gynekologie a ...

Autoři ve své práci podávají celostní pohled na problematiku intrauterinní růstové restrikce plodu. Věnují se podrobně definici tohoto patologického ...

Temporální arteritida, Hortonova nemoc - příznaky, projevy...

. cranial arteritis, giant cell arteritis) je autoimunitní neinfekční onemocnění, kdy dochází k zánětu arteria temporalis respektive velkých cév v oblasti krku.

Os temporale | Virtuální učebnice pro studium morfologie ...

Virtuální učebnice pro studium morfologie kostry člověka Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity RNDr. Petra Urbanová, Ph.D., Mgr. Adela Koprdová, Mgr ...

arteria temporalis superficialis | Velký lékařský slovník On-Line

arteria temporalis superficialis – lat. povrchová spánková tepna, menší z konečných větví a. carotis externa. Prochází kolem příušní žlázy, do povrchových tkání.

ProSestry |Česko-latinský slovník

Studijní materiály určené pro zdravotnické školy. Psychologie, psychiatrie, ošetřovatelství, chirurgie, interna a pediatrie. Lékařský česko-latinský ...

Latinsko-český lékařský slovník on-line 900 pojmů - MUDr ...

Znáte to - něco vidíte v lékařské zprávě a rádi byste věděli, copak to tam ten doktor o vás píše. Pokud nemáte medicínské znalosti, tak je vám Latina

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam ...

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami ...

Česko-latinský slovník | Maruščin blogísek =)

Bbarvivo krevní červené - hemoglobinbérec - crusbílkovina krevní - protrombinbok - latusbolest - dolorbrada - mentumbradavka - mamma... Blog.cz - Stačí ...

Arteria Carotis Externa

a. temporalis media - nad arcus zygomaticus pro m. temporalis

gigantická prsa zralé ženy sex fota divek